Generalforsamling


Torsdag den 16. april kl. 19.30
Kongensgade 111.

Benyt den sydlige blå indgang (med trapper). Lokale nr. 2 til højre på øverste etage tæt ved trappen. 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.     Fremlæggelse af regnskab

4.     Indkomne forslag
Sendes til Marie Fink-Nielsen
, Birgersvænget 5, 7000 Fredericia formand@fredericiamusikforening.dk senest søndag den 12. april.

5.     Valg
På valg til bestyrelsen:
Niels Jørn Krogh, Lennie Østerballe, Jørgen Møller.

6.  Eventuelt